Absența de Mara Mărăcinescu - SEMI SILENT

Absența

Mara Mărăcinescu
Ce momente sunt păstrate pentru viitor ?

(4'13", septembrie 2017)

Absența e o piesă sonoră autobiografică, o reflecție asupra trecutului înregistrat, despre relația mea cu părinții mei, în absența temporară a unuia dintre ei. Un punct de pornire în discuția despre alegerile pe care le facem atunci când decidem ce momente sunt păstrate/arhivate pentru viitor.

 

Lucrare realizată în cadrul atelierului de creație sonoră susținut de Charo Calvo pentru proiectul HER VOICE, septembrie 2017.

***

Mara Mărăcinescu se dedică sunetului ca editor de filme și emisiuni de televiziune, iar ca artist documentează peisajul sonor al orașului natal. S-a apucat de înregistrări de teren în 2009 și de atunci colecționează sunetele Bucureștiului și pe cele ale prietenilor ei de aici. O interesează ecologia acustică și susține ascultarea activă.

 


 

Absence is an autobiographical sound piece, a reflection on the recorded past and my relationship with my parents, while one of them is away from home. A starting point in a discussion about the choices that we make when we decide what moments we want to keep for the future.

 

Piece created for the sound writing workshop directed by Charo Calvo organized within HER VOICE project, September 2017.
***

Mara Mărăcinescu dedicates herself to sound, working as film and television editor, and as an artist she documents the sounds of her hometown. She started field recording in 2009 and since then she has been collecting the sounds of Bucharest and those of her friends. She is interested in acoustic ecology and supports active listening.

  1. empty-01
  2. mute-02