Luca de Anamaria Pravicencu | SEMI SILENT

Luca

Anamaria Pravicencu
Fragment pentru Luca și ansamblu

(2'02", 2017)

Compoziție pentru pian (Luca), viori (un cor), flaut (un pian), contrabas (o rețea electrică), trompetă (niște scotch) și o vioară solitară.

 

Extras coral: „Cântece pentru un viitor mai bun” de Matei Bejenaru, corala Vokalensemble NovoCanto Innsbruck, compozitor Christof Dienz, 2011.

Extras pian: „Pastorale, Menuet Triste et Nocturne” pentru vioară și pian (patru mâini) de George Enescu, interpretat de Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu (vioară) și Ansamblul Remember Enescu – Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (pian la patru mâini), 2015.

*

Anamaria Pravicencu a studiat desenul și sculptura, cu un focus pe instalațiile sonore. Activitatea sa principală din 2006 până acum este direcția artistică a Asociației Jumătatea plină, promovând banda desenată de autor și experimentul sonor și muzical (Sâmbăta sonoră) prin programe constante și distincte, și continuă să producă piese sonore.


Composition for piano (Luca), violins (a choir), flute (a piano), doublebass (electrical wires), trumpet (some tape) and a solitary violin.

 

Choir fragment: „Songs for a better future” by Matei Bejenaru, Vokalensemble NovoCanto choir from Innsbruck, composer Christof Dienz, 2011.

Piano fragment: „Pastorale, Menuet Triste et Nocturne” for violin and piano (four hands) by George Enescu, an interpretation by Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu (violin) and Remember Enescu Ensemble – Corina Răducanu and Eugen Dumitrescu (piano for four hands), 2015.

*

Anamaria Pravicencu studied drawing and sculpture, with an interest for sound installation. Since 2006 she’s in charge with the artistic direction of Jumătatea plină, promoting author comics, and sonic and musical experiment (Sâmbăta sonoră) through constant and distinct programs, and she keeps producing sound work.

  1. empty-01
  2. mute-02