*** | SEMI SILENT

***

Valentina Chiriță

O, mâinile mele murdare amestecă apa în căldare

O mare o treci cu răbdarea, hotare după hotare,

O, moale este cătarea spre pustia din zare

O, mare e răbdarea, o, moale şi sărată e lâna din căldare

domol e clocotul, clipocitul, clipa ce creşte întruna pe loc

în depărtare uite catargele, eu fierb lâna afară la foc

pământul îl bat cu picioarele, nisipul să-l iau îndărăt

pietriş şi zoaie în căldare, domoale lâna dă în clocot

învârt cu băţul, dăngăne agale, timpul nu-l socot

ale ale ale/ ale ale ale/ lâna sub lună îngâne-adormitor

lungită e umbra, departe cărarea, eu fac cu băţul ocol

firav, în clocot, un fir de abur se înalţă spre un norişor

în braţe cu lâna şiroindă mă duc spre mal încolo

şiraguri de spumă, când luna apune, albă e lâna

o candelă veghează lumina, în zori, în larg străluceşte

briza usucă totul, topeşte aşteptarea, nisipul năuceşte

Șșș, se numără liniștea

Anca Pandrea

aici se fabrică liniştea

Gabi Eftimie

***

Simina Oprescu

***

Mugur Grosu

Niciodată, nicăieri

Beatrice Sommer

 

 

Toate textele

  1. mute-01
  2. empty-01