În scris pari mai puternică de Diana Voinea | SEMI SILENT

În scris pari mai puternică / In writing you seem stronger

Diana Voinea
Svetlana Cârstean și vocile. Din cap, de pe hârtie, din microfon.

(31’14”, noiembrie 2017)

Am stat de vorbă cu Svetlana Cârstean într-o cafenea și ne-am luptat cu vocile din jur. Pentru că are o voce la fel de delicată precum statura, dar mult mai puternică în scris. După cum i s-a și spus la lansarea primului volum de poezii, Floarea de Menghină (editura Cartea Românească, 2008). De la jurnalism, la scriitură de jurnal, la poezii, la moderarea Intersecțiilor de miercuri, Svetlana Cârstean a schimbat numeroase voci și continuă să le schimbe.

*

Diana Voinea este copywriter. De doi ani se plimbă cu un recorder în geantă și înregistrează sunetele orașului. Cam tot ce a înregistrat într-un an a folosit pe un album de field recording ambient. Ascultă câteva podcasturi și pune la cale unul. O interesează memoria vocilor și poveștile create cu sunete.

 


 

We chatted with Svetlana Cârstean in a café and we fought with the voices around us. Because she has a voice as delicate as her stature, but much stronger in writing. As she was told at the launch of the first volume of poems, Floarea de Menghină [The Vice Flower], Cartea Românească Publishing, 2008. From journalism, journal writing, poetry, to the hosting of the Wednesday Intersections talks, Svetlana Cârstean has changed many voices and continues to change them.
*
Diana Voinea works as a copywriter. Since two years she walks with a recorder in her bag and records the sounds of the city. About all she recorded in a year she has used on an ambient field recording album. She listens to a few podcasts and is up to one. Her interest is in the memory of voices and in stories created with sounds.

Listen more

Vlad Brăteanu
A hypnotic induction
Vlad Brăteanu
A hypnotic induction
Toni Dimitrov
Ambient trip through Danube Delta
Toni Dimitrov
Ambient trip through Danube Delta
George Vlad
Field Resilience
George Vlad
Field Resilience
Maria Balabaș
The revitalization of an ancient Transylvanian Saxon custom
Maria Balabaș
The revitalization of an ancient Transylvanian Saxon custom
beepblip
The Time of Wind and Waters
beepblip
The Time of Wind and Waters